Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Engine = Motor

Engine är en del av kapitlet Transport.