Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Equation = Ekvation

Equation är en del av kapitlet Matematik.