Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Escape = Fly

Escape är en del av kapitlet Verb - Rörelse.