Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ett heter One på engelska

Ett är en del av kapitlet Nummer.