Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Europa heter Europe på engelska

Europa är en del av kapitlet Geografi.