Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Evergreen = Vintergröna

Evergreen är en del av kapitlet Växter och träd.