Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Expand = Expandera

Expand är en del av kapitlet Verb - Förändringar.