Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fall = Falla

Fall är en del av kapitlet Verb - Rörelse.