Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Falla heter Fall på engelska

Falla är en del av kapitlet Verb - Rörelse.