Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Farmland = Jordbruksmark

Farmland är en del av kapitlet Geografi.