Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fat = Fett

Fat är en del av kapitlet Inuti kroppen.