Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fifteen = Femton

Fifteen är en del av kapitlet Nummer.