Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fifteenth = Femtonde

Fifteenth är en del av kapitlet Ordningstal.