Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ordningstal (Ordinal numbers)

I det här kapitlet lär du dig ordningstalen 1 - 20 på engelska.