Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fil heter File på engelska

Fil är en del av kapitlet Datorer.