Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Finance = Finans

Finance är en del av kapitlet Ekonomi.