Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fiol heter Violin på engelska

Fiol är en del av kapitlet Musik och instrument.