Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Flamingo = Flamingo

Flamingo är en del av kapitlet Fåglar.