Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Flute = Flöjt

Flute är en del av kapitlet Musik och instrument.