Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Flygplan heter Aeroplane på engelska

Flygplan är en del av kapitlet Transport.