Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Flygplats heter Airport på engelska

Flygplats är en del av kapitlet Byggnader.