Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Flytta heter Move på engelska

Flytta är en del av kapitlet Verb - Rörelse.