Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Foodpipe = Matstrupe

Foodpipe är en del av kapitlet Inuti kroppen.