Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Forget = Glömma

Forget är en del av kapitlet Verb - Kognition.