Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fortress = Fästning

Fortress är en del av kapitlet Byggnader.