Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Frankrike heter France på engelska

Frankrike är en del av kapitlet Länder.