Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Frog = Groda

Frog är en del av kapitlet Djur.