Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fry = Steka

Fry är en del av kapitlet Verb - Förändringar.