Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Fuel = Bränsle

Fuel är en del av kapitlet Transport.