Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Galax heter Galaxy på engelska

Galax är en del av kapitlet I rymden.