Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

I rymden (In space)

I det här kapitlet lär dig de vanligaste rymd-orden på engelska.