Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Gam heter Vulture på engelska

Gam är en del av kapitlet Fåglar.