Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Genom heter Through på engelska

Genom är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.