Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Genomsnitt heter Average på engelska

Genomsnitt är en del av kapitlet Matematik.