Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Gitarr heter Guitar på engelska

Gitarr är en del av kapitlet Musik och instrument.