Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Gold = Guld

Gold är en del av kapitlet Grundämnen.