Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Grafikkort heter Graphics card på engelska

Grafikkort är en del av kapitlet Datorer.