Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Granit heter Granite på engelska

Granit är en del av kapitlet Stenar och material.