Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Graph = Graf

Graph är en del av kapitlet Matematik.