Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Grey = Grå

Grey är en del av kapitlet Färger.