Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Gris heter Pig på engelska

Gris är en del av kapitlet Djur.