Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Guitar = Gitarr

Guitar är en del av kapitlet Musik och instrument.