Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Gul heter Yellow på engelska

Gul är en del av kapitlet Färger.