Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Gurka heter Cucumber på engelska

Gurka är en del av kapitlet Grönsaker och örter.