Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ha heter Have på engelska

Ha är en del av kapitlet Hjälpverb.