Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Haka heter Chin på engelska

Haka är en del av kapitlet Kroppen.