Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hamn heter Harbor på engelska

Hamn är en del av kapitlet Transport.