Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Harbor = Hamn

Harbor är en del av kapitlet Transport.