Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hata heter Hate på engelska

Hata är en del av kapitlet Verb - Kognition.