Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Heal = Läka

Heal är en del av kapitlet Verb - Förändringar.